Full skjæring om Eidsiva-aksjene betyr pengedryss over kommuner i Hedmark

Forhandlingene mellom Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune om de store verdiene i Eidsiva Energi har brutt sammen. Dette kommer kommunene i Hedmark til gode i form av økte midler til digitalisering og infrastruktur de neste 15 årene.