Musikkrådets nye daglige leder startet sin musikalske bakgrunn i storband og korps med tenorsaksen sin, og allerede som tenåring tok hun tak, og etablerte et ungdomsstorband på Tynset. Lien har lang organisasjonserfaring fra storbanddrift, og har vært leder av Tynset Jazzklubb og Tynset Jazzfestival i flere år. Hun har i tillegg solid erfaring med teknisk jobbing på musikkfestivaler og prosjekter, bl.a. Festspillene i Elverum, i Ungdomssymfonikerne, Kongsberg Jazzfestival og som administrativ leder for Innlandet Ungdomsjazzorkester.

Lien er utdannet lektor, og jobbet i Osloskolen før hun startet i Innlandet musikkråd høsten 2018. Med sin bakgrunn kjenner hun hvor skoen trykker for lag, foreninger og arrangører, og hun har lang erfaring i å finne fram i jungelen av støtteordninger. Gjennom Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds satsing på musikklokaler er hun opplært i akustikkmåling, og vil føre videre det viktige arbeidet for gode øve- og formidlingslokaler som kulturlivet etterspør.

I tillegg til arbeidet hos Innlandet musikkråd, jobber Eirin som rådgiver for Norsk musikkråd, med oppgaver som forvaltning av nasjonale tilskuddsordninger og innfasing av en ny søknadsportal: www.stotteordninger.no/front – en ny fellesportal for støtte til prosjekter for barn og unge, driftstilskudd og prosjektstøtte til det frivillige musikklivet.

- Jeg gleder meg til å tre inn i stillingen som daglig leder i Innlandet musikkråd, og ser fram til å være med på å videreutvikle musikkrådet både i fylket og som en aktiv bidragsyter i det nasjonale arbeidet. Vi bor i et fylke med et rikt og variert musikk- og kulturliv med lange tradisjoner. At jeg nå får en større mulighet til å bidra i arbeidet med å skape enda bedre rammevilkår for det frivillige musikklivet som videre skaper opplevelser i små og store lokalsamfunn, motiverer meg stort, sier Eirin Lien.

Kommentar fra styret i Innlandet musikkråd: «Trond Eklund har gjennom sine 25 år i musikkrådet opparbeidet seg mye kunnskap og erfaring. Han har stått på for det frivillige musikklivet i alle år og er en viktig årsak til at Innlandet musikkråd er ett av de mest aktive fylkesmusikkrådene i landet. Stabilitet, kunnskap og utholdenhet har vært nøkkelen til suksess. Styret er takknemlig for den jobben som er gjort og ønsker Eirin Lien velkommen i lederrollen. Vi er sikre på at stafettpinnen nå vil føres trygt videre. Vi er veldig fornøyde med at hun takket ja til denne utfordringen og ønsker sammen med henne å jobbe for best mulig rammevilkår for det frivillige musikklivet i Innlandet.»