Den norske barneidretten som skal være inkluderende og raus, oppleves av stadig flere som kostbar og ekskluderende. Skal vi forhindre at idretten blir en eksklusiv klubb reservert for de med høye ambisjoner og dype lommebøker, må vi ta et tak i fellesskap.

Med økning i priser på drivstoff, strøm, mat og rentehevinger, er det mange som kjenner på en trangere økonomi. Mange familier må ta en runde på familiebudsjettet og kutte i kostnader. Nå viser vår årlige Byttehelgen-undersøkelse at flere enn før må kutte i barnas idrettsdeltakelse.

Gjennom sju år har vi undersøkt holdninger til kostnader og utstyrspress i barneidretten blant norske familier. Årets undersøkelse viser at pengesummene som blir brukt på idrett øker. Det samme gjør andelen som må kjøpe utstyr på kreditt. 20 prosent svarer at de har vært nødt til å ta barna ut av idretter fordi det er for dyrt. Nær halvparten av norske familier opplever utstyrspress, og 1 av 4 oppgir mangel på utstyr som et hinder for å teste ut en ny idrett.

Statistikk fra NIF viser at barn i familier med lavere inntekt i mindre grad deltar i organisert idrett, og de slutter tidligere. Og det er ikke så rart. Prisen for å drive med håndball for én 15-åring er i gjennomsnitt 10 000 kroner i året. Driver femtenåringen med alpint, er den årlige prislappen på 45 000 kroner. Og har du flere barn som driver med flere idretter – ja, da blir barnas idrett plutselig en betydelig del av familiebudsjettet som kanskje allerede er trangt.

Så hva kan vi gjøre?

Det finnes ingen «quick fix». Men vi må starte et sted. En begynnelse er å slutte å definere nytt og kostbart utstyr som en forutsetning for deltakelse. Vi vet at i visse idretter er kostnadene forbundet med utstyr uforholdsmessige høye. En av grunnene kan være at uheldige holdninger har fått fotfeste over tid. Som ideen om at prestasjonen i løypa eller på banen henger sammen med prisen på utstyret. Selv om det finnes flertallige bevis på det motsatte.

For å få bukt med dette, kreves det innsats på flere fronter. Arbeid som støtter opp om bra initiativer og promotering av gode holdninger er viktig. Her har vi som foreldre, besteforeldre, trenere, klubb- og idrettsledere et ansvar for å gå foran som gode eksempler. Vi må vise at barneidretten først og fremst handler om glede, mestring og samhold. Vi må jobbe for å fremme gode holdninger til gjenbruk av utstyr. Og vi som sponsorer må fortsette med konkrete tiltak som bidrar til å lette kostnadene for den enkelte familie.

Byttehelgen er nettopp et slikt tiltak. I november arrangerer vi Byttehelgen for sjuende år på rad, sammen med Norges idrettsforbund, Norges Skiforbund Langrenn og klubber over hele landet. Det er et felles initiativ hvor folk kan kjøpe og selge brukt idrettsutstyr og som bidrar til å senke kostnadene og gjøre mer utstyr tilgjengelig for flere, både store og små. I Ringsaker arrangerer vi i SpareBank 1 Østlandet Byttehelg sammen med Moelven Næroset Ski, Furnes Skiløperforening, Mjøsski, Ringsaker Ski, Åsmarka Ski og Nybygda Ski, samt BUA og NRP Sport den 19. november klokken 10–13 i «Parketten» (Nils Amblis Veg 4) i Brumunddal.

Men Byttehelgen er bare ett tiltak. Og én helg i november løser ikke hele problemet.

Jeg håper alle vi som har en rolle i idretten framover løfter fokuset på gjenbruk og holdningsskapende arbeid. Barneidretten handler om glede, mestring og fellesskap – ikke dyrt utstyr. For absolutt ingen er tjent med at barneidretten, som skal være raus og inkluderende, i stedet er på veg til å skape enda større sosiale forskjeller.