Hvordan er det å være hjemmeboende eldre og vente på hjelp fra kommunens hjemmetjeneste som aldri kommer?

Og attpåtil bli fakturert for denne tjenesten?
En bruker i Ringsaker vil ha søkelyset på denne ordningen som etter hennes mening i dag ikke fungerer etter intensjonene. Og med hennes erfaringer, mener hun at det derfor også rammer mange flere.

Hun anmoder derfor Ringsaker Pensjonistparti om hjelp til å se nøyere på dette tilbudet som svært mange eldre gjør seg bruk av. Fra kommunens side blir det stadig påpekt at målet er at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, med tilrettelagte tjenester. Denne brukeren peker også på det håpløse i at tjenestene er så uforutsigbare. Hun mener at folk må stole på de tider som er fastsatt, ikke minst av hensyn til egne planer. En fastsatt legetime for eksempel, kan ikke avlyses. Men også andre avtaler blir vanskelige når bruker aldri vet når tjenesten kommer.
Det som likevel irriterer aller mest, er at hun må betale for tjenester hun ikke får.
At det kan oppstå sykdom blant dem som betjener, er å forstå. Men dermed kan ikke tjenesten bare utgå.

Ringsaker Pensjonistparti har derfor et sterkt ønske om at kommunen kan gå bredt ut med en informasjon om denne tjenesten om hva brukerne kan forvente seg, også som en kortfattet versjon i avisene.