Gå til sidens hovedinnhold

Eldreomsorg i nærmeste framtid

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Takk til sjukepleier Ragna Huuse Hoel for interessant, velskrevet og skremmende innlegg i RB. Det er alarmerende at vi i Innlandet mangler 350 sjukepleiere, at vi på landsbasis mangler 7 000 og at dette tallet er sterkt stigende. Vi må støtte sjukepleierstreiken.

Grunnen til at folk velger et omsorgsyrke er ikke penger. Men ingen lever av luft og kjærlighet. Min erfaring er at de fleste i helsesektoren er i overkant samvittighetsfulle, og sliter seg ut med altfor krevende oppgaver over tid. Etter det jeg har lest slutter halvparten av sjukepleierne i eldreomsorgen etter ti år. Skal vi sikre rekruttering til omsorgsyrkene, må de få skikkelig lønn.

Ragna forteller at med samhandlingsreformen i 2012 ble kommunene pålagt å ta hånd om sjukere pasienter enn før. Dessuten: «Jeg tør hevde at bare de siste par årene sees en utvikling med enda sjukere pasienter, som vi i kommunen skal behandle og hjelpe.» «Vi har altså mer komplekse og krevende oppgaver enn før.»

For egen regning spør jeg da: Hva betyr dette for hjemmesjukepleien? Eldrebølgen rammer oss snart for fullt. Mangelen på folk med helsefaglig kompetanse er stigende. Blir det da mulig å ruste opp hjemmetjenesten i tilstrekkelig grad til å behandle de med komplekse sjukdomsforløp hjemme? Fra Moelv hender det at hjemmesjukepleiere kjører 15 mil på ei vakt, for de har hele distriktet fra kommunegrensa i nord til Ringsaker kirke. Når sjukehjemsplasser legges ned, får hjemmetjenesten enda sjukere pasienter enn før. Allerede nå er det flere som må ha oppfølging fire ganger i døgnet. På en institusjon kan kompetansen til sjukepleiere og spesialsjukepleiere utnyttes mye mer effektivt i samarbeid med de med mindre utdannelse.

Er det en god idé å sentralisere hjemmetjenesten i Moelv til f.eks. Rudshøgda? Att og fram er like langt. I de aller fleste tilfeller blir det da to mil ekstra å kjøre. Er det effektivt? Om nettene, når det er færrest på jobb, har så vidt jeg har skjønt de tre basene i Brumunddal, Moelv og Nes nå et umerket samarbeid ved spesielle hendelser.