Jeg skal ta det punktvis, så blir det litt oversiktlig.

Nei, jeg slår meg ikke sammen med Anne Margrethe Vadder, for jeg er meg og hun er seg.

Nei, du traff ikke i det hele tatt, det er jo merkelig hvordan dere rovdyrmotstandere alltid tror det når dere ikke finner andre argumenter og blir malt inn i et hjørne av egne ord.

At du føler deg truffet av en tegneserierute kan ikke jeg stå til ansvar for, og for øvrig er vel din aktivitet godt dekka av låta «Småballa jævler» som du finner både på Spotify, iTunes, applemusic og YouTube (den er teksta).

Nei, jeg er ikke «sykelig opptatt» av sau på beite. Jeg er veldig opptatt av dyrevelferd – også for sauer uansett hvor de er. Og derfor har jeg også blitt engasjert i fellefangst og motarbeidelsen av dette torturredskapet som du er så glad i.

Grunnen til at jeg er «veldig opptatt av den tiuren» ser du ut ifra visse skjermdump som ble lagt på Rovviltets Røsts offentlige side hvor teksten fra fotografen fornøyd forteller at det hjalp å drepe mår i så mange år, fordi da fikk h*n raska til seg flere tiurer – som på bildet henger døde på veggen. Det finnes skjermdump fra dine uttalelser også, Bucher, som slett ikke er så flatterende i forhold til hva du har forsøkt å innbille leserne i Ringsaker Blad.

Ang. jakt og tall: Lær deg å lese SSB.

Ang. pelsdyr og dyrehold: Det er en selvfølge at når nedleggelsene starta, ble det mindre dyreplageri, det er enkel matematikk. Og foreldre som lar barn ha kaniner i bur, lager ikke pelskåper av dyrene, men lærer forhåpentligvis ungene å være glad i dyr og behandle dem pent, i forhold til hva fangsterne med feller gjør i skogen enten det er mår, ekorn eller nøtteskrike som har gått i fella.

Ang. barnehagen er det en selvfølge at noen som er engasjert i god dyrevelferd og bevaring av rødlista arter kritiserer sterkt – sammen med mange andre – at det blir vist fram døde rødlista arter før kroppen til bamsen engang er kald.

Oppsummering: Samme hva du måtte komme med, Bucher, enten det er mitt engasjement for sau eller hva jeg har skrevet til noen barnehager, så fjerner det ikke det soleklare faktum at fellefangst er dyreplageri, de har for mange feilslag og foruten at de også dreper dyr som aldri skulle gå i fellene, dreper de for ofte langsomt og pinefullt de dyrene dere har avslørt som konkurrenter fordi dere vil ha deres eget bytte for dere selv.

Forby fellefangst. Det er den eneste løsningen.

Berit Helberg – uten Anne Margrethe Vadder.