Takk til Torkehagen for rask respons på mitt innlegg angående skolestrukturdebatten i nordre Ringsaker.

På min påminning om hva Ap lovet angående bevaring av skolene i Nordre under forrige valgkamp, sier Ap-lederen følgende: «Hvis noen av våre kandidater skal ha hevdet noe slik i en opphetet valgkamp, er ikke det noe Ringsaker Arbeiderparti har gått til valg på».

Dette betyr altså i praksis at de representantene som stiller i debatter og på stands kommer med utsagn som er deres personlige mening, og ikke nødvendigvis det partiet kommer til å stå for etter valget. Lurer på om en slik måte å drive politisk arbeid på skaper forutsigbarhet for velgerne?

Les også

Arbeiderpartiet opererer ikke med jugekors!

Så er jeg faktisk enig med Torkehagen i hans bekymring rundt de som ikke tar innover seg de økonomiske realitetene. Vi har over tid tatt opp pengebruken med Ap i både budsjetter og enkeltsaker uten å bli hørt. Hvorfor?

For tredje gang oppfordrer jeg Torkehagen til å fortelle litt om hvilke muligheter Ringsaker Ap ser for bygdene i Ringsaker fremover. Gjerne sett i lys av den utviklingen vi har hatt i samfunnet det siste året?

Siden vi har en felles bekymring rundt økonomiske realiteter er det også interessant om du kan presentere Ap sitt syn på foreslått beliggenhet for nytt sykehjem i Moelv, og anser Arbeiderpartiet det som økonomisk forsvarlig å velge den foreslåtte tomta?

Les også

Hadde Arbeiderpartiet i Ringsaker jugekors om skoleutredning i nordre Ringsaker?