Årets kunstnerstipend var forbeholdt profesjonelle kunstnere innen litteratur, dans og scenekunst, mens det i fjor var musikere som fikk stipend. Stipendbeløpet er på en halv million kroner fordelt på to stipender på 150.000 kroner og fire stipender på 50.000 kroner.

Formålet med stipendene er å legge til rette for økt produksjon og formidling av profesjonell kunst i Hedmark. Det er fylkesrådet som har foretatt fordelingen av stipendene etter en innstilling fra en fagkomité bestående av Marie O. Hundevadt (leder), Hanne Lillebo, Linn T. Sunne og Ida Vik.

Disse fikk kunstnerstipend i 2019:

Tommy Skoglund: Forfatteren får et stipend på 150.000 kroner for å ferdigstille en påbegynt roman.

Sylvia Denais: Scenografen og kostymedesigneren får et stipend på 150.000 kroner for å utforske og fordype seg i tekstilrom formskapende og skulpturell materie til scenebruk i form av kostyme, scenografi og installasjon.

Camilla Brandt: Scenekunstneren får et stipend på 50.000 kroner til pågående og planlagte prosjekter.

Hillevi S. Larsson: Scenekunstneren får et stipend på 50.000 kroner til pågående og planlagte prosjekter.

Trine Nyhus Lørum: Scenekunstneren får et stipend på 50.000 kroner til pågående og planlagte prosjekter.

Astrid Groseth: Dansekunstneren får et stipend på 50.000 kroner til faglig fordypning og utvikling av dansekunstnerisk virksomhet.