En historie å ta med seg i skoledebatten

«En slik seier til, og jeg er fortapt»