Ringsaker Arbeiderparti vil føre en kunnskapsbasert politikk i Ringsaker. Mange beslutninger skal tas i løpet av en kommunestyreperiode, og det er viktig at sakene er godt utredet og at det ligger et godt kunnskapsgrunnlag til grunn for beslutningene. Med en samfunnsutvikling hvor det stadig ofte presenteres alternative fakta, er det viktig for oss å sikre at sakene utredes ordentlig, og at det sikres at kunnskapsgrunnlaget er fullgodt.

Det vil si at Arbeiderpartiet ofte er de siste til å konkludere i saker. Det kan kanskje få oss til å virke litt kjedelige, når andre har bestemt seg for hva de skal mene. Vi synes imidlertid at det er bedre å virke kjedelig enn å være forhastet i våre beslutninger. Når sakene er utredet vil vi imidlertid konkludere, for det vil så å si alltid ikke være nok informasjon til å dekke det følte informasjonsbehovet i krevende saker. Det er en gang vår svøpe som politikere å konkludere selv på begrenset informasjonsgrunnlag.

Det kommer mye ny forskning som det er viktig å henge med på. Ringsaker Arbeiderparti ønsker å være kunnskapssøkende, og være framoverlent med tanke på å benytte seg av denne forskningen. Kunnskapen kan være et viktig grunnlag for hvordan tjenestene i kommunen skal utvikles videre.

Vi er også opptatt av at vi skal være bevisst vår rolle som politikere. Blant annet når det gjelder vårt forhold til arbeidstakerne i kommunen. Vi er Arbeiderpartiet, og skal alltid være opptatt av ansattes ve og vel i kommunen. Imidlertid må vi forholde oss til arbeidsdelingen mellom kommunestyret og kommunedirektør som er styrt av kommuneloven. Loven er tydelig på at kommunestyret ansetter kommunedirektøren og kommunedirektøren har ansvaret for ansatte utover det. Det er hensiktsmessig at vi som politikere holder oss unna lønnsdannelse, og øvrige arbeidsforhold offentlig. Disse bør styres av oversiktlige prosesser. Politikernes innblanding ville unektelig føre til mer trynepolitikk, selv om vi hadde gjort vårt beste for å unngå det. Vær imidlertid trygg på at kommunedirektøren får signaler om vi ikke er fornøyd. Det tar vi imidlertid i dialog med kommunedirektøren, ikke gjennom media.

Ringsaker Arbeiderparti kan love våre velgere at vi skal fortsette å drive en kunnskapsbasert politikk, og at vi skal være bevisst vår rolle som politikere i kommunestyreperioden 2023–2027.