Mange sliter med å betale strømregningen og samtidig har vi økte renter og matvarepriser. De som har minst rammes hardest.

Regjeringen var raskt ute med dagens strømstøtteordning. Det var riktig. Likevel har ordningen grunnleggende problemer. Det er usosialt at høyt forbruk belønnes og insentivene til strømsparing svekkes. Det har SSB-rapporten ettertrykkelig påpekt.

Jeg er overrasket over at en regjering på venstresiden har bommet så grundig på den sosiale profilen i et tiltak som koster fellesskapet så mye.

MDG fremmer derfor et forslag som skal hjelpe folk å betale strømregningen på en rettferdig måte. Det kan vi klare ved at statens ekstra inntekter fra høye strømpriser deles flatt ut igjen til alle innbyggerne.

Modellen tar hensyn til at større husstander bruker mer strøm. Det bør vurderes om enslige bør kompenseres noe da ordningen kan slå skjevt ut. Det må tas høyde for ulike prisregioner. Lignende forslag har fått støtte hos flere økonomer den siste tiden.

I tillegg legger vi fram et forslag om en krisepakke for energisparing og solenergi. En satsing på energisparing kunne hjulpet familier og bedrifter gjennom vinteren og gitt permanent lavere strømregning for alle.