En stemme til fellesskapet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KommentarDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siste tiders utspill fra SP om et arrogant AP, gjør det nødvendig å gå tilbake i historien. De siste 28 år har AP har vist stor raushet ovenfor sine samarbeidspartnere.
Etter valget i 1991 fikk ikke AP flertall, ett flertall som AP hadde hatt fra 1928 (et flertall gitt av velgere i valg, og ikke noe vi hadde ranet til oss).
Da startet en ny tid i Ringsaker-politikken.


Valgresultatet rystet det politiske miljøet. AP var i sjokk etter å ha tapt valget, og valgvinnerne var i sjokk over den nye muligheten de hadde fått. I forhandlingene ble Ap tidlig satt på sidelinja, og valgvinnerne la kabalen for de neste 4 år.
AP som det klart største partiet fikk ordføreren, og SP ved Amund Bø ble varaordfører. De øvrige posisjoner ble fordelt i tråd med valgresultatet. Amund Bø var en konstruktiv og samarbeidsvillig politiker som bidro godt i en vanskelig tid med stor ungdomsledighet og utfordringer rundt rasisme.
Etter valget i 1995 fikk AP på nytt flertall, men til tross for dette samarbeidet vi med SV om budsjettet og andre saker det var naturlig å samarbeide om.
Ved valget i 1999 ble Torbjørn Dybsand valgt til varaordfører, og politiske posisjoner ble fordelt etter samme modell som i -91 og -95.
I forkant av valget i 2003 kjørte opposisjonen hardt på at vi skulle avholde direkte ordførervalg. Sittende ordfører ble gjenvalgt med vel 60prosent av stemmene. Velgerne hadde valgt, og vi unngikk en hestehandel om ordførerposisjonen. Ole Johan Hjelmstad ble valgt til varaordfører, og han ble gjenvalgt også i 2007. I forkant av budsjettbehandlingene i denne perioden var det godt samarbeid (gode konsultasjoner) for å sikre et budsjett i balanse.
Gjennom disse 16 årene var det et godt klima blant alle partiene i kommunestyret, og spesielt mellom de rødgrønne partiene (AP, SV og SP). Det gode samarbeidsklimaet kan i stor grad tilskrives at det var kloke og framsynte politikere som bekledde de viktige posisjonene, og at de arbeidet for kommunens beste.
Det rødgrønne samarbeidet sørget etter valget i 2007 for Ringsakers første kvinnelige ordfører, Anita Ihle Steen. I tillegg fikk alle tre partiene fortsatt representanter i Formannskapet.
Ved valget i 2011 fikk AP igjen flertall i kommunestyret. Det rødgrønne samarbeidet fortsatte ved å sikre alle samarbeidspartiene plass i formannskapet, samt fordeling av andre posisjoner. Det ble også inngått en politisk avtale om å søke enighet i budsjett, og å drøfte saker så tidlig som mulig når en av partene ønsket det. Da AP fikk rent flertall var det naturlig å kreve varaordfører i tillegg til Ordfører, men vi ga fra oss flertallet i formannskapet. Dette under trygg forvissning om at vi fortsatt hadde et rødgrønt flertall i formannskapet. Dette samarbeidet fungerte godt, med Åse Gyda Skålerud fra SP og Edel Karin Joløken fra SV som en del av flertallet i formannskapet. Det var stor enighet om det meste, men takhøyde for forskjellige standpunkt og konklusjoner.
Etter valget 2015, ble samarbeidet utvidet med KRF og PP, samt MDG som var nye i Ringsaker-politikken. Dette sikret SP to representanter i formannskapet, SV og KrF fikk hver sin plass. PP og MDG ble sikret 1. vara til henholdsvis SP, og AP, SV og KrF (som har felles varaliste). Med bakgrunn i denne avtalen ga AP også denne gangen fra seg flertallet i formannskapet.
Til budsjettbehandlingen 2017 ønsket ikke SP å delta under felles diskusjon om budsjett og brøt ut av samarbeidsavtalen. Øvrig partier videreførte samarbeidet. Vi registrerte også at SP ikke lengre ønsket å bruke muligheten for å diskutere saker så tidlig som mulig, men i stedet gikk ut i media og erklærte uenighet med AP. Det er med litt undring vi nå registrerer at SP sitt hovedmål ved årets valg, er å kvitte seg med Anita Ihle Steen som ordfører.

Ønsker du fortsatt god utvikling og stabil styring med Anita som ordfører i Ringsaker, så stemmer du Arbeiderpartiet i september.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags