Matprodusentenes mottakere for bearbeidelse og pakking av råvarer er i stor trøbbel grunnet vanstyre av nasjonal strøm generert fra innenlands fornybar vannkraft. Samtidig ser vi store vannmagasiner som nå, før en lang og ofte kald norsk vinter, ligge rundt 40+ % fyllingsgrad. Strømområde NO2 har fyllingsgrad 50,6 % i uke 37 og avviker fra median med 32,3 %, – vårt største magasinområde. Nasjonalt ligger fyllingsgraden 15,6 % under medianen. Istedenfor å ta overordnede nasjonale grep – så lar man slakterier, meierier, pakkerier av frukt, gulrot, løk, potet osv. lide og man skal tvinge flere til relativt dyre investeringer for å kompensere ekstrem strømpris ved å få ned strømforbruket. Allerede sterkt rammede bedrifter skal så ut å låne mer penger, for å få fortsette å drive med en viss strømstøtte. Samtidig bugner statskassa av inntekter fra vårt energisalg. Dette er selvsagt en stor belastning psykisk og på lønnsomheten for bedriftsledelse, ansatte, familier og samfunnet rundt som også rammes sterkt. Å skylde på krigen i Ukraina, for at Norge har bunnet strømenergien prismessig opp til Europa – faller på sin egen urimelighet for vannkraftnasjonen Norge – vi som bidrar med strøm tilsvarende << 1 % av strømforbruket i Europa.

En krumtapp i negativ forstand for Ola og Kari Nordmann er EØS-avtalen. Den avtalen må sies opp om vi skal få råderett igjen over våre naturressurser. Det er et nøkternt forbruk på oss selv med riktig utnyttelse av våre naturressurser (jord, vannkraft, reint vann, skog, fossil energi) som har bygd landet fra steinura. I dag står vi midt i et selvlaget minefelt – bestående av «det grønne skiftet», feil forståelse av hva realverdier er vs. finansverdier og statsledere bl.a. i Europa og USA som enten er handlingslammet eller gjør svært mye galt. Netto strømsalget til Europa ligger på rundt 5 % av vår nasjonale produksjon (ca. 150 TWh) og for Europa utgjør det << 1 % av deres strømforbruk. Gass- og olje produksjonen i Norge derimot ligger rundt 2 500 TWh, ca. 2 300 TWh eksporteres. Kommuner som eier nasjonale strømressurser, bør straks prioritere matproduksjonen og familiers hushold!

Anders Lie Brenna, redaktør, EnergiWatch.no skriver 01.09.22 i Nettavisen «Dersom Europas energikrise ikke går over er det derfor ikke et spørsmål om Norge går tom for vann, men når.» Samme kilde oppgir at EUs nåværende største gassleverandør, Norge, har allerede elektrifisert 6 oljefelt – står disse uten strøm blir det en ytterligere katastrofe for Europas gass import! Og grovt regnet kommer 85 % av Norges strøm fra vannkraften. Balanse- og reservekraft er viktigst i ethvert strømsystem – solceller er ikke en slik kraft – vann magasinert, atomkraft o.l. er det.

Norge må si opp EØS-avtalen – samtidig skal vi tydelig presisere:- Strømsalget vårt utgjør << 1 % av strømforbruket i Europa.

– Utveksling av strøm vil fortsette, innenfor nasjonale rammer.

– Norge opprettholder gassalget i bilaterale avtaler – Norge opprettholder oljesalget i bilaterale avtaler.

– Vår eksport av oppdrettsfisk fortsetter (den er produsert på ca. 85 % importfòr!).

– Norge vil sterkt bidra med å subsidiere gass til produksjon av kunstgjødsel i Norge og Europa for å sikre matproduksjon og hindre sult – Norge vil bidra sterkt internasjonalt til re-skogen, det viktigste klimatiltaket vi vet om.

3 norske jusprofessorer – Peter Ørebech ved UiT/Hans Petter Graver UiO/Eivind Smith UiO uttalte om en oppsigelse av EØS-avtalen at de rundt 13 000 lovene, direktivene og forordningene EU har krevd av oss – de vil bestå om EØS sies opp og vi må da evt. ta nye vedtak på disse – men vi vil få vår råderett over nye ting som kommer i vår veg. Kilde: Her

Hør også Trygve Tamburstuen 02.09.22, svært kunnskapsrik om hva som skjedde med strømmen vår. Energinasjonen Norge (gass og olje) skal være kloke og vennlige framover – og være obs på at både Russland og EU ser på Norge nå som svært viktig energimessig på nivå med Norges betydning med vår malm i Narvik i 1940. Flere Europeiske statsledere er sterke woke-ideologer (bygger ned familien, nasjonalstaten og verdiforankringen) og er i stand til å finne på enda mer for å destabilisere Europa. De ser ikke Nasjonalstaten som formålstjenlig (se Apostelgjerningene 17, 26+ mht. Nasjonalstatens funksjon), men Globalismen, det er det underliggende problemet vi har. Det plager nå Ola og Kari Nordmann og truer med strømrasjonering, evt. utfall og matmangel.