I dag la Regjeringen fram en ny NOU: «Nå er det alvor – rustet for en usikker framtid» om totalberedskapen for Norge. Kommisjonen som har laget NOU-en har vurdert hvordan landets samlede beredskapsressurser kan brukes best mulig – hvordan vi skal forberede oss på en uventet situasjon som naturkatastrofe eller forsyningsbrudd i eksempelvis strøm, drivstoff, mat og vann.

Kommisjonsleder Harald Sunde påpeker frivillige organisasjoners viktige rolle i totalberedskapen, den samlede verdiskapningen de frivillige representerer er uerstattelig. Han sier videre at frivilligheten er under press, og at det derfor trengs incentiver med kunnskap, økonomi og ressurser til å styrke frivilligheten.

God beredskap handler om å utnytte Norges ressurser til å produsere mat og gjøre oss mindre avhengig av import. Sunde sier at vi i dag produserer for lite mat basert på norske råvarer.

Norges Bygdekvinnelag er en frivillig organisasjon som kan og vil spille en viktig rolle i det sivile beredskapsarbeidet. Arbeidet vårt er viktig for å trygge lokalsamfunnet og nasjonal matsikkerhet. Det vil si å sikre at vi har nok og trygg tilgang på mat.

Vi i Hedmark Bygdekvinnelag, vi prioriterer matsikkerhet ved å styrke vår egen matproduksjon og matkunnskap i befolkningen i vårt distrikt – og i solidaritet med verdens befolkning.

Bygdekvinnelagets metode for å sikre vår felles matsikkerhet er å dele kunnskap om:

  • Hvordan lage mat fra bunnen av med lokale ressurser.
  • Hvordan kaste mindre mat. Kunnskapen fra den tradisjonelle matkulturen kan hjelpe oss å utnytte matressursene bedre enn vi gjør i dag.
  • Konservering av frukt, bær og grønnsaker slik at vi kan forlenge lagringstiden for maten vi produserer i sesong. Med konservering kan vi glede oss over smaken av sommer hele året.
  • Hvordan vi lager mat av urter, sopp, bær og planter som vokser vilt ute i naturen vår.
  • Hvordan vi bruker alt på slaktedyret. Tenk alle de spennende matrettene vi kan lage.
  • Alle de flotte kornsortene vi dyrker her i landet og hva vi kan lage av dem. Korn har lang holdbarhet, det er næringsrikt og billig.

Vi i Hedmark Bygdekvinnelag vil sammen med Norges Bygdekvinnelag skal nå gå nøye gjennom NOU-en på totalberedskap og gi våre tilbakemeldinger på innholdet.

Har du noen meninger om hva vi bør gi tilbakemeldinger på, hører vi gjerne fra deg. Ta gjerne kontakt med Distriktsstyret.

Vi Bygdekvinner sitter med mye kunnskap og det er vår beredskap, den må vi dele.