Gå til sidens hovedinnhold

Er Sp egentlig et forsvarsvennlig parti, eller har de det bare i kjeften?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sps prioriteringer i forsvarsdebatten gir ikke mening. De kaller seg forsvarsvenner, men fremmer politikk i strid med forsvarsindustriens interesser og norske forpliktelser i NATO. Samtidig kutter de i viktige funksjoner i Forsvaret og kaller det «kutt i byråkrati». Det er på tide å spørre seg om Sp egentlig er et forsvarsvennlig parti.

Det er oppsiktsvekkende at et tilsynelatende forsvarsvennlig parti som Sp velger å fremme direkte forsvarsfiendtlig politikk.

I strid med Norges NATO-forpliktelser, går Senterpartiet i kompaniskap med Rødt og SV om at Norge skal slutte seg til forbudstraktaten mot atomvåpen. Ingen NATO-land har signert traktaten. Heller ikke Sverige og Finland. Den norske utredningen om saken slo klart og tydelig fast at et medlemsland i NATO kan ikke ratifisere en avtale som forbyr én av pilarene i avskrekkingspolitikken uten fundamentalt å utfordre samholdet i alliansen. Til og med Sverige landet på en tilsvarende konklusjon. Senterpartiet går altså aktivt inn for at Norge fundamentalt skal utfordre samholdet i NATO. Dette undergraver landets sikkerhetsgaranti.

Men det stopper ikke der. Også forsvarsindustrien skal rammes hvis Sp får makten. Under behandlingen av Langtidsplanen for forsvarssektoren sist høst, ble regjeringspartiene, FrP og Ap enige om at Norge skal delta i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) fra oppstarten i 2021. Norsk tilslutning til fondet er avgjørende for at forsvarsindustrien skal kunne delta i prosjekter som finansieres med midler i EDF. Senterpartiet gikk imot.

Norsk forsvarsindustri omsetter årlig for om lag 16 milliarder kroner og sysselsetter totalt 7000 årsverk. Mer enn 30 prosent av eksporten av forsvarsmateriell fra Norge går til EU-landene. Denne eksporten, og de norske arbeidsplassene den gir, er tydeligvis helt irrelevante for Sp.

Sist men ikke minst kutter Senterpartiet hundrevis av millioner i viktige funksjoner i Forsvaret. I partiets alternative 2021-budsjett, foreslår Sp kutt i forsvarsbudsjettet på en halv milliard.Partiet kutter blant annet i Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet, Forsvarets fellesfunksjoner og hundrevis av millioner i utbyggingen av basen på Evenes. Sp kamuflerer det hele som «kutt i byråkrati». Det er jevngodt med å hevde at kuttene ikke får negativ effekt, som selvsagt ikke stemmer.

Kutt i Forsvarsdepartementet og Forsvarets fellesfunksjoner vil kunne ramme Forsvarets ledelseselementer. Dette er svært uheldig. Det er ikke slik at Forsvaret har enorme staber med stort potensiale for innsparinger og effektiviseringer. I krise og krig er robust ledelse avgjørende. Å kutte i staber og ledelse kan ramme den operative evnen. Betydningen av robust ledelse når det virkelig gjelder, ble for eksempel tydelig påpekt av Gjørv-kommisjonen.

Videre vil Sps budsjettkutt i Forsvarsbygg kunne ramme store byggeprosjekter i Forsvaret, som for eksempel oppbyggingen av Porsanger garnison og flybasene på Ørland og Evenes. Dermed vil kuttene direkte kunne ramme Forsvarets operative evne.

Det er på tide å spørre seg om Sp egentlig er et forsvarsvennlig parti, eller om de bare har det i kjeften?