Gå til sidens hovedinnhold

Erik Alfstads svanesang?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg registrerer at Erik Alfstad forsøker å antyde at avgjørelsen om hvor Mjøssykehuset skal ligge ikke er tatt. Hans siste halmstrå er noe som kalles «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» som man arbeider etter. Han utelater det som ikke passer hans virkelighetsforståelse. I punkt 3.4 i denne veilederen står det: «Lokalisering skal være avklart før oppstart av konseptfase, mens tomt innenfor den lokalisasjon som er valgt, skal være avklart innen oppstart av steg to i konseptfasen.» Vi er nå inne i konseptfasen. Stedsvalget er gjort. Hvilken tomt i Moelv det blir skal avgjøres i løpet av neste år.

Så skal man se på alternativene. Noen har antydet at 0+ vil være et alternativ med nytt sykehus for Hamar og Elverum. Det er kun snakk om et nytt sykehus for Hamar. Elverum skal bestå i denne modellen. Det er også bare et referansealternativ. I punkt 7.5 i veilederen står det: «Et nullalternativ skal utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. Et nullalternativ forstås i denne sammenheng som referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. Hensikten med nullalternativet er å sikre et best mulig beslutningsunderlag.» Det er altså ikke et alternativ som er likt alternativet som er valgt.

Spørsmålet er derfor hvor godt det valgte alternativet er. Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard har presentert tall fra en gevinstutredning for ny sykehusstruktur i Innlandet og som er referert i HA tidligere:
«375 millioner kroner totalt kan vi spare på endre struktur ved å samle miljøer på en hensiktsmessig måte. Her er det beregnet at det er størst gevinst å hente:

  • Klinisk personell somatikk: 245 millioner kroner.
  • Klinisk personell psykiatri: 45 millioner kroner.
  • Medisinsk service og støtte: 35 millioner kroner.

Reduserte bemanningskostnader for operasjonsteam, intensivenheter, akuttmottak og fødeklinikk utgjør alene 45 prosent av den estimerte driftsgevinsten. Reduksjon i vaktlønn for lege er estimert til 30 prosent driftsgevinst.»

I konseptfasen vil det bli vurdert om disse beregningene er korrekte. Jeg vil bli overrasket om Andersgaard har gjort store feil her.

Om innlegget til Alfstad var hans svanesang i sykehusdebatten, gjenstår å se.