Norge har hatt et helsevesen som er av de beste i verden og som blir omtalt også utenfor landets grenser, for nettopp dette. Vi har alltid kunnet vært sikre på at når hjelpen trengs så står de klare til å ta oss imot og gjøre det baste for oss i vanskelige og kritiske situasjoner. Er vi i ferd med å forlate denne linjen?

Dagens helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, er fra til annen fremme i nyhetene og uttaler seg. En skulle kunne forvente at en helseministers fremste prioritet er et styrket helsevesen, men gir hun det inntrykket? For meg virker det som hun er mer opptatt av økonomi enn vår helse, det er stadig snakk om sparing, sparing og atter sparing.

De siste dagene har hun igjen kommet med nye uttalelser og krav ovenfor sjukehusene om kostnadsreduksjon. Vikartjeneste er en av tingene hun angriper og vil ha redusert bruken av, når så de fast ansatte allerede er overarbeidet og ikke har mer å gå på så betyr dette en reduksjon i bemanningen. Kjerkol mener også det er et overforbruk av laboratorie- og røntgentjenester, hva grunnlag har hun for å komme med slike uttalelser? For øyeblikket står det 250 000 personer i helsekø. Større investeringsprosjekter og vedlikehold av sykehus skal utsettes, noe å tenke på for de som forventer et ja til Mjøssjukehuset nå i mars.

Ved Oslo Universitetssjukehus skal det kuttes 440 årsverk for å spare penger, derav 80 årsverk i psykisk helse og avhengighet, og det i en tid der psykisk helse er i fokus og mer enn 600 tar sitt eget liv hvert år.

Og på toppen av alt dette så klarer Kjerkol å uttrykke følgende: «Fagfolk skal bruke mer tid på pasientene».

Årsaken til innstramningen er, ifølge Kjerkol, den økonomiske situasjonen som gjør at sykehusene må skru igjen krana. Hva mener hun så med det? 2022 ble avsluttet med et historisk høyt handelsoverskudd på mer enn 1500 milliarder kroner, det er med andre ord ikke mangel på penger. Er det frykten for økt inflasjon? Jeg klarer ikke i min villeste fantasi å se at en styrking av helsevesenet er inflasjonsdrivende. Eller er det at vi ikke skal røre sparebøssa til våre barn og barnebarn, er det da bedre å etterlate et skakkjørt helsevesen?

Når nå Kjerkol vi fjerne vikarene så vil jeg anta at det vil ble et større behov for fast ansatte. En forutsetning for å få rekruttert ansatte er at de gis betingelser og et arbeidsmiljø som er attraktivt. For tiden er helsevesenet, ja det har vel stort sett vært det de siste åra, overbelastet, en stressplass med oppgitte helsearbeidere som søker seg vekk til mer attraktive arbeidsgivere. Da er i alle fall ikke en ytterligere reduksjon i arbeidsstyrken løsningen. Til syvende og sist så er det lønna som er førsteprioritet ved valg av arbeidsplass, skal helsevesenet holde på og lokke til seg nye fast ansatte så må de opp på ei konkurransedyktig lønn.

Så tilbake til overskriften, ja vårt helsevesen er under angrep, av vår egen helse- og omsorgsminister.

Nå skulle en vell i samme åndedrag tatt med situasjonen ved eldrehelsetjenesten og situasjonen ved landets eldresentre, det får dog bli en annen gang.