Forrige uke inviterte Nes sykehjem til åpen dag. Gjett om vi er glade for at vi dro dit.

Snakk om å mobilisere alle gode krefter som jobber for at helse- og omsorgstjenester leveres med glans. Her fikk vi førsteklasses orientering om virksomhetsområder og arbeidsoppgaver fra Nes sykehjem sin avdeling i Tingnes og avdelingen på Helgøya, tildelingsenheten, hjemmetjenesten, demenskoordinator, demensforeningen, Nes Røde Kors Omsorg, Venneforeningen ved sykehjemmet, dagtilbud ved sykehjemmet, dagtilbud på Penningrud og ergoterapien.

I unike omgivelser på Sund ble vi i løpet av et par ettermiddagstimer både klokere og mer optimistiske. Her er det flust med kompetanse, varme hjerter og flinke hender. Som en av innlederne sa; «Nes er noe for seg sjøl – det er sjel i tilbudet her på bygda».

Den trygge og gode atmosfæren var til å ta og føle på. Åpenhet, og et ønske om å formidle hvilke tilbud som finnes og hvordan de samhandler.

Vi – som kommunepolitikere – er fullstendig klar over helse- og omsorgssektorens stadig økende utfordring økonomisk, og med rekruttering av personell. Befolkningen blir stadig eldre, vi lever lenger, og flere får behov for ulike tjenester fra det offentlige.

Hvordan vi som kommune møter denne utfordringen, blir helt avgjørende for tilbudene til befolkningen vår.

Vi, har tro på å lytte mest mulig til de som «har skoen på»: Brukere, pårørende og ikke minst ansatte. De har utvilsomt gode forslag til hvordan vi kan få best mulig tjenester ut av hver kommunekrone. Budsjettet blir stramt, og innbyggerne har store forventninger. Likevel, har vi tro på at dette er noe vi skal finne ut av sammen.

Ikke minst etter besøket vårt på Nes sykehjem.

Takk for den fantastiske jobben dere gjør. (Og takk til sykkelsjåføren Lena for artig og behagelig skyss til kringle og kaffekopp i Solstua).

Hilsen Marte Røhnebæk og Anne-Lise Mellbye (Ringsaker Senterparti).