Nå nærmer det seg slutten av en prosess som har vært vond og vanskelig for mange, en prosess som jeg ikke hadde trodd skulle bli aktuell for Mesnali sin del i dagens situasjon med stadig økende trafikk gjennom bygda, og behov for utvikling, ikke avvikling.

Som næringsdrivende på Sjusjøen gjennom de siste 25 år har jeg vært med på en rivende utvikling. Butikken på Sjusjøen har hatt en jevn vekst i alle disse årene. Fra å sysselsette rundt to årsverk i 1995, har vi i dag rundt ti. Dette fører bl.a. til økte skatteinntekter til Ringsaker kommune, noe vi alle i hele kommunen kan nyte godt av. MEN, det er et stort men her, det betinger at menneskene som jobber her er bosatt i Ringsaker. Fram til nå har det vært forholdsvis lettvint å rekruttere ansatte i nærmiljøet, tenker da først og fremst Mesnali, deretter Lismarka og Åsmarka. Mange er de som har hatt sitt første møte med arbeidslivet ved butikken på Sjusjøen. Går jeg tilbake fire-fem år i tid, begynte det å skje en endring. Jeg måtte begynne å se ned mot Lillehammer/Røyslimoen for å finne i alle fall «skolehjelper». Dette er i ferd med å snu litt nå, det begynner å bli flere potensielle ansatte å finne i nærmiljøet igjen. Dette viser vel at elevkullene på skolen varierer i ei bygd som Mesnali. I tillegg synes jeg det er flere barnevogner å se langs vegene i Mesnali, så for butikken på Sjusjøen er det kanskje håp om fortsatt framtidige medarbeidere fra nærmiljøet? Eller? For at dette håpet skal kunne få leve videre, mener jeg at skolen i Mesnali også må få leve videre!

Butikken på Sjusjøen er en info-sentral for våre fritidsinnbyggere. Vi merker godt en sterkt økende etterspørsel etter hvem som evt. kan utføre diverse servicetjenester etc. Dette markedet virker som å være umettelig. Fritidsinnbyggerne vil uten tvil trenge/ønske mange forskjellig typer tjenester i årene som kommer, men så kommer dette med rekruttering av ansatte da ..., synes ikke det virker som at våre politikere ser Mesnali som et potensial i denne sammenhengen. Det må da være mer interessant å legge til rette for bosetting og framtidige skatteinntekter i stedet for det motsatte? Vi må ikke komme dit at bedrifter og ansatte til disse tjenestene må hentes fra Lillehammer i framtiden! Glem nå ikke at det er bare halve vegen fra Sjusjøen ned til Lillehammer kontra Sjusjøen til Moelv og Brumunddal. Rekruttering fra egne bygder må vel være mer interessant enn fra nabokommunen? Skal vi få til dette trenger vi skolen, den er etter min mening en av grunnsteinene m.h.t. å få økning i innbyggertallet sammen med gode boligtomter! Mesnali er ei bygd med mye sol, utsikt og nærhet til populære fritidsområder. Skulle absolutt være mulig å få til økt bosetting her! Det foreligger nå så mange planer fra driftige unge mennesker i bygda, la de få en sjanse! Skolen står der klar til å fortsette driften, det er bare å la være å låse døra! Jeg er redd mange planer legges vekk om skolen forsvinner.