Nå etterlyser landsrådet et tydelig beredskapsløft i Norge og minst 300 millioner ekstra til Heimevernet i statsbudsjettet for 2023. Disse midlene er viktig for å opprettholde dagens finansieringsnivå, skriver de selv i en pressemelding.

Landsrådet for Heimevernet er det eneste sivile rådet tilknyttet Forsvaret. Medlemmene av rådet representerer landsdekkende organisasjoner med mer enn fem millioner medlemmer.

– Nåværende og framtidige kriser vil kunne utfordre oss på grunnleggende behov knyttet til mat, helse og kommunikasjon, helt nødvendige ressurser for å holde samfunnshjulene i gang. Det er en stor beredskapsvilje i befolkningen, og det krever at vi setter samfunnssikkerhet og beredskap høyere på dagsorden for å styrke beredskapsevnen, sier Are Tomasgard, LO-representant og leder av landsrådet.

Landsrådet mener at vi må øke innsatsen og oppmerksomheten om beredskap på alle nivåer i samfunnet. Forsvarets annonserte 31. oktober en høynet beredskap i møte med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i høst understreket viktigheten av å tenke egenberedskap i alle norske hjem.

– Heimevernet trenger økte bevillinger bare for å opprettholde dagens nivå. Heimevernet må ha forutsigbarhet, nok trening og utstyr for å evne å løse sine oppdrag for samfunnet. Det er grunnlag for bekymring når det tar så lang tid å få skaffe tilstrekkelig materiell og utstyr til en så sentral del av vår felles beredskap, sier Jon Kristiansen, NHO-representant, og nestleder av landsrådet.

Bare de siste månedene har Heimevernets mannskaper bidratt til å løse vakt- og sikringsoppdrag til økt beredskap som følge av krigen i Ukraina. I en tid med økt usikkerhet i Europa, må Heimevernet gis nok trening, utstyr og materiell for å løse oppdrag i fred, krise og krig, mener landsrådet.

Om landsrådet:

Landsrådet for Heimevernet skal arbeide for å fremme samarbeid mellom Heimevernet og sivilbefolkningen. De gir også uttalelser og råd i spørsmål som angår Heimevernet. Landsrådets arbeidsutvalg skal uttale seg ved tilsetting av ny sjef for Heimevernet. I alle år har landsrådet vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av Heimevernet.

Landsrådet for Heimevernet består av:

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Norsk Bondelag
 • Det frivillige skyttervesen
 • KS
 • Landsorganisasjonen for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Norges Fiskerlag
 • orges Lotteforbund
 • Norges Idrettsforbund
 • Norsk Studentorganisasjon
 • Norsk TotalforsvarsForum
 • Norske Kvinners Sanitetsforening