Den europeiske union, EU, har syv organer

leser jeg, i leksikon

Det europeiske råd, Consilium, Kommisjonen

Parlamentet, Domstolen, Banken, Revisjonen

Åssen kan dette gå rundt, tenker jeg

når det viktigste organet mangler: Hjertet