Gå til sidens hovedinnhold

Exit stasjonsbyen Moelv

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Moelv har, på en bedre måte enn Brumunddal, vært seg bevisst sine røtter i det som var stasjonsbyen Moelv. Vel finnes det bygninger her som ikke akkurat aspirerer til byggeskikkpriser eller lever i harmoni med nabobyggene. Men særlig venstresiden av Storgata har fått en rekke bygninger som tåler betegnelsen god byggeskikk.

Men nå leser vi om planer som vil endre ikke bare Storgata, men hele sentrum. Selskapet Odin Moelv AS har kjøpt Storgata 110 og 112. De velholdte bygningene som står der skal rives og erstattes med et 25 meter høyt 6 etasjes bygg, 60 meter langt. Det er ikke måte på.

Heldigvis får ikke Odin Moelv AS realisert sine planer slik de presenteres i Ringsaker Blad 4. mars. Den skepsis som plansjef og planrådgiver har fremmet er tydelig nok selv om den er forsiktig formulert. Med 6 etasjer er bygget 2 etasjer høyere enn noen av de andre bygningene i Storgata. Riktignok har et par av bygningene på høyre side av gata inntrukket 5. etasje. Men disse bygningene ligger lavere i terrenget. Plansjefen peker på betydningen av «tilpassing av bygningsstrukturen». Det er et viktig utsagn. Den største svakheten ved monsterbygget til Odin Moelv AS er nettopp mangelen på tilpasning og harmoni med nabolaget. Bygget etter utbyggers ønsker, snakker ikke med omgivelsene, men roper, her er jeg. Enden på Åsmarkvegen, (Moelv torv) inn mot jernbaneområdet, har en veldig god utforming. Tenk om utbygger ser betydningen av å harmonisere nye Storgata 112 med bankbygget på motsatt side. Nå yter forhåpentlig tegningene av det enorme bygget som RB gjengir, utbygger full rettferdighet, men så sterile fasader må vi under enhver omstendighet bli skånet for.

Realiseringen av et så enormt bygg på Moelvs mest eksponerte tomt, stiller store krav til utbygger. Det er antakelig flere enn jeg som ønsker at det ikke minst blir stilt høye krav til estetisk utforming. Det fortjener alle som vil at Moelv skal ha gode og berikende omgivelser og være et godt sted å bo.