Et motsvar til Buchers motsvar til Helberg og Vadder:

Nå representerer jeg ingen organisasjon eller gruppering her. Ikke uttaler jeg meg på vegne av Helberg eller Vadder heller for den saks skyld. De er fullt kapable til å svare selv. Men siden Bucher nevner «dere» ved flere anledninger i sitt motsvar til Helberg, blant annet ved å si «dere» som løp rundt og krevde tomme bur», henvendte han seg direkte til meg også. Da jeg er en av de mange tusen som gikk noen mil i protest mot pelsdyrindustrien.

Først vil jeg påpeke at det er en vesensforskjell på å «tru» at jakt skal opphøre, og å håpe det blir slutt på de mest bestialske fangstmetodene som ikke hører hjemme i 2022. Det blir vanskelig å forsvare den praksisen ut ifra dagens forståelse av dyrevelferd. Utdaterte regelverk må måles opp mot oppdatert kunnskap. Og siden 80 % av befolkningen er positive til jakt (iflg. Bucher og den kilden han refererer til), er det veldig viktig at info om hva som egentlig skjer i naturen vår kommer fram. Ikke bare gjennom verve/reklame-kampanjene til NJFF, som blir distribuert gjennom statskanaler i beste sendetid, men også fra kilder som kan sette spørsmålstegn og et skarpt lys på hva som foregår på baksiden av trofébildene. Regner med at Bucher også ser verdien i at det ligger informerte valg bak ethvert standpunkt? Også når det kommer til en spørreundersøkelse om jakt? Og ut ifra reaksjonene å dømme, er det svært mange som ikke ante at klappfellejakt fortsatt pågår i naturen vår. Så kred til de som sprer info om dette!

Ut ifra dagens kunnskap og lovtekst om hva god dyrevelferd består av, bør selvfølgelig det få konsekvenser for hvordan vi behandler, håndterer, oppbevarer og avliver alle dyr. Også kjæledyra.

At det er mer tilgjengelig å gå næringsvirksomhet i sømmene, enn å få innsyn i hva som skjer med kjæledyr bak lukkede dører i private hjem er ganske naturlig. Det kan ikke brukes som et argument til ikke å gripe inn der man faktisk kan, når dyreholdet strider med dyras lovfestede rettigheter til et dyrevelferdsmessig godt liv.

At pelsdyrproduksjonene nå forbys i mange land har fint lite med de forholdsvis få tilfeller der alvorlig vanskjøtsel ble avdekket. Det var mer enn tilstrekkelig at knapt domeniserte rovdyr ble holdt innesperret på 1 m². For vi vet nå at god dyrevelferd har med veldig mye annet enn fravær av registrert sykdom og medisinering å gjøre. Den kaninen som står og støver ned i et lite bur på et barneværelse kan også ha fravær av fysisk sykdom. Det betyr ikke at det er greit! Men for å komme dyretragediene i den private sfære til unnsetning, må det en annen tilnærming til enn protesttog i gatene. Som f. eks krav til distributører av kjæledyr om informasjonsplikt. Holdningskampanjer (noe NOAH har hatt på timeplanen i mange år) Basic opplæring i grunnskolen om dyrevelferd og kunnskap om de vanligste kjæledyras behov, kunne f. eks vært presentert som et lekent pedagogisk innslag i allmennkunnskapens navn. For her må det kunnskap og holdningsendring til for å få en forandring.

Til sist vil jeg bare si at jeg ikke kan uttale meg om Helbergs påståtte «angrep» på en barnehage, for det har ikke jeg fått med meg. Men på prinsipielt fundert grunnlag vil jeg påstå at det er helt på sin plass å stille spørsmål ved alt som har med oppdragelsen av barna våre å gjøre, dersom institusjonene som forvalter det ansvaret driver med noe en reagerer på.