Det skriver kulturdepartementet i sitt tilskuddsbrev. Tilskuddet gis etter tidligere søknad sendt av Ringsakeroperaen.

Ringsakeroperaen har en lang rekke aktiviteter året rundt med oppsetning av hovedforestilling hver høst som det sentrale arbeidet i sin drift. Operaen har vært på statsbudsjettet i mange år, og tildelingen følger tidligere års støtte.

– Stortinget har satt som forutsetning for statstilskuddet at det ordinære offentlige driftstilskuddet fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 30 prosent fra regionen og 70 prosent fra staten. Vi forutsetter at tilskuddet blir disponert i samsvar med de formål som er oppgitt i budsjettsøknaden, skriver departementet. Operaen må også oppfylle de krav som departementet setter til rapportering og retningslinjer for arbeidet.

Kulturdepartementet understreker også at alle tilskuddsmottakere skal utnytte sitt egeninntektspotensial. Departementet legger til grunn at den enkelte institusjon har utarbeidet planer for å utvikle sine ulike inntektskilder med sikte på å øke sine egeninntekter, herunder billettinntekter, andre inntektsgivende aktiviteter og tiltak, samt gaver og sponsorinntekter.

Ringsakeroperaen har hjelp av over 200 frivillige i sitt årlige arbeid og er en svært sentral kulturinstitusjon i Ringsaker.