Får ekstraregning fra kommunen på 600.000 kroner for snøproduksjon

I løpet av de siste tre årene har Ringsaker Almenning betalt for et vannforbruk på 500 kubikkmeter til snøproduksjon på Natrudstilen. Det virkelige forbruket er på 30.713 kubikkmeter. Nå må de punge ut for glippen.