Fastlege Britt Oustad Andreassen (37) bruker «for mye» tid på pasientene

Helfo har sendt e-post til 450 fastleger som bruker mer tid på pasientene enn gjennomsnittet av fastlegene. Hensikten er å få disse fastlegene til å «reflektere over egen tidsbruk». – Jeg blir oppgitt, sier fastlege Britt Oustad Andreassen i Lillehammer.