I Buchers siste tilsvar til meg om fellefangst, framkommer det mange mildt sagt oppsiktsvekkende uttalelser som jeg ikke klarer å se i relevant sammenheng med temaet vi diskuterer; som er fellefangst.

Men jeg skal likevel prøve å gi et kort og saklig svar. For det første har jeg litt problemer med å skille både nyanse og mening i Buchers presisering av at han ikke har «påstått» at Rovviltets Røst og dets medlemmer er jaktmotstandere, men at han har «påpekt» det.

Hva angår deling av poster fra NOAH, er det riktig observert at vi tidvis deler forskjellig relevant informasjon – ikke propaganda – fra dem på vår facebookside.

Deling av poster fra NOAH har ingenting med temaet fellefangst og gjøre.

Jeg kjenner ikke til at Rovviltets Røst har eller har hatt, et formelt samarbeid med verken Hunt Saboteurs Sweden eller noen tidligere svenske nynazister. Hvorvidt det finnes jegerhatere i sistnevnte kategori som ønsker å jakte jegere med kniv, har jeg ingen formening om, og kan således verken benekte eller bekrefte det.

At et tidligere styremedlem tuta på en hare og en harehund i los har heller ingenting med saken å gjøre.

Dette var for det første en hare som kom hoppende bort til bilen disse befant seg i, og for det andre var det derfor jakta ble avbrutt, ikke pga. tuting som Bucher mener. Men bare det, at Bucher trekker fram 10 år gamle saker viser at han sparker og slår i alle retninger.

Reveåter, termiske sikter, sjøfugl, svingninger i viltbestander, minkens predasjon på ærfugl – noe av dette har riktignok vært satt på dagsorden av oss, men igjen: det har ingenting med temaet fellefangst og gjøre.

Rovviltets Røst har ikke sagt at bifangst er ulovlig, men derimot påpekt at utilsiktet fangst av andre arter følger som en konsekvens av hvordan fellefangst praktiseres.

Hvor mange fugler som drepes av katter i året, eller hva katter gjør i skauen, har ingenting med temaet fellefangst og gjøre og forsvarer selvsagt ikke at katter ender i feller tiltenkt mår.

Ikke svarer Bucher på spørsmålene våre heller – men fortsetter å spre hat mot en organisasjon han absolutt ikke kjenner eller vet noe om.

Vi oppfordrer Bucher, ved en evt. senere anledning, til å debattere sak og ikke oss som organisasjon.