I den siste tiden har vi sett en del saker i media angående fellejakt. Mange har ikke vært klar over at det pågår så omfattende fellejakt som det gjør i Norge, og mange forstår nok ikke hvorfor vi i et moderne jordbrukssamfunn tillater dette. Flere som jeg har snakket med har trodd at fellejakt ble forbudt for mange tiår siden.

Hovedvekten av jegere er også motstandere av å sette ut feller som dreper og torturerer helt tilfeldige dyr som er så uheldige å bli fanget i en slik innretning. Sånn er det også for de store rovdyrene våre, de fleste, inklusive seriøse jegere er helt imot at rovdyrene drepes.

Conibear-fellen for eksempel, som anbefales og brukes flittig i Norge, har vist seg som et torturredskap som medfører til en sakte død full av lidelser og frykt for dyrene.

Det finnes også hjemmesnekrede feller som om mulig medfører til enda mer lidelser for dyrene.

Jegerstanden har nå en gylden mulighet til å ta sterkt avstand fra slike torturredskaper som brukes til fellejakt der de bør kreve forbud, men vi ser dessverre altfor få som står opp mot den uretten dette er.

I stedet har vi sett en tirade av personangrep på de som vil fellene til livs. Som blant annet av Chris Erland Bucher her i avisen, som ønsker å fortsette med faenskapet med merkelige argumenter og fantasier. Her må vel en del jegere blitt flaue på jegerstandens vegne.

Det er sjelden jeg ser så mange usaklige argumenter i en offentlig diskusjon som burde handlet om at fellefangst bør forbys fordi det er uetisk. Og fortsetter man inn i kommentarfeltene på sosiale medier så eskalerer det enda videre, der hvor blant annet Bucher legger ut skrytebilder av dyrelik som er fanget i slike torturfeller. Han virker kry over å drepe små forsvarsløse dyr.

For å sitere Sir Roger Moore, tidligere James Bond agent 007:

«Jakt er et feigt tidsfordriv. I en verden med uendelige muligheter for underholdning er det avskyelig å drepe andre som ikke ber om noe annet fra livet enn sjansen til å forbli i live.»

Så når det kommer til fellejakt, som er helt unødvendig i 2022, så må vi snakke om moral, anstendighet og om du er en helt som forsvarer dyrene, eller om du faller i kategorien som agent 007 skriver; en feig overgriper.

Helter dreper ikke tilfeldige dyr i skogen, de hjelper dem og beskytter dem. Vi har snart ikke dyr igjen. Cirka 70 prosent av alle ville dyr er utryddet siden 1970, altså på bare drøye 50 år. Likevel tillater vi overgrep på dyr i form av feller som dreper alle slags dyr som gaupe, jerv, rev, mår og så videre – bare fordi noen ønsker å drepe. Det er helt ubegripelig at dette får pågå i et moderne jordbrukssamfunn.

Det er på høy tid at folk, inklusive seriøse jegere, viser større motstand mot den uetiske fellejakten, men også av forfølgelsen på de store rovdyrene våre som er utsatt for mye ulovlig jakt. For det dreier seg om å vise hvem du er når historien skrives. Om du var med på å beskytte naturen, dyrelivet, økosystemene – om du etterlot en planet til barna våre som var levedyktig.

Så hvem er du? Er du den tause som ikke bryr deg? Er du en overgriper som dreper og mishandler rev, ulv, mår, ekorn og andre dyr i skogene? Setter du ut feller for å torturere dyr? Eller er du på rett side av historien og står opp mot alle urett som dyrene i skogen opplever? Er du en helt eller er du en overgriper?