Gå til sidens hovedinnhold

Fellesskap er velferd

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I politikken er Arbeiderpartiet garantisten for at jeg kan leve et trygt og godt liv. Uansett hvor i Norge jeg bor og uansett hva jeg tjener eller hvilken familie jeg er født inn i. Ingen andre partier står for samme trygghet.

Velferdsstaten vi i dag nyter godt av er bygget opp av Ap i samarbeid med fagbevegelsen. Ved fødsel står helsevesenet klart for å ta imot deg. Foreldrene nyter godt av betalt fødselspermisjon og oppfølging på helsestasjonen. Barnehageplass til en pris som gjør at foreldrene kan jobbe. Så kommer du inn i fellesskolen der du gis gratis utdannelse, uavhengig av sosial bakgrunn. I yrkeslivet så vil du kunne benytte deg av sykepenger fra første dag, oppsigelsesvern, gratis helsevesen om du blir syk, uføretrygd, sosialhjelp, ledighetstrygd, barnetrygd osv. Når du blir pensjonist, er du sikret en pensjon du kan leve med. Du sikres også om du ikke lenger er i stand til å bo hjemme. Derfor stemmer jeg Ap.

Gratis SFO til førsteklassinger, fremme retten til heltid, ansette flere fagarbeider i barnehagen, styrke kampen mot mobbing, selvbestemt abort til uke 18, fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansatte. Er noen eksempler på hvordan Ap vil fortsette å styrke velferden for alle.

Fellesskapet gir best velferd. Derfor er det nå vanlige folks tur. Høyre-regjeringen der de rike får mer og bidrar mindre til samfunnet bygger ned fellesskapet. Vi trenger et samfunn der trygt arbeid til alle er hovedoppgaven. Det er ikke mine og dine barn, det er våre felles barn. De skal gis like muligheter i fellesskolen, uavhengig av sosial status eller bakgrunn. Og vi skal ha et arbeidsliv som gir folk et fellesskap i arbeidet sitt og ei lønn å leve av. Slik sikrer vi velferdsstaten for framtiden.