Fem nye smittetilfeller i Ringsaker og Hamar torsdag

Etter to smittefrie dager, er det i løpet av det siste døgnet påvist Covid-19 hos to personer i Ringsaker.