Under ett år etter at Else Margrethe Holsts etterfølger var klar, måtte skolen igjen ut på leting etter ny leder.

I februar i fjor ble det klart at Lars-Ole Godager Tveter fra Furnes skulle ta over jobben etter Holst, som hadde vært rektor ved Stavsberg skole i 17 år og skulle pensjonere seg.

Godager Tveter var én av åtte søkere på stillingen, og forlot jobben som assisterende skoleleder ved Fagerlund da han takket ja til å ta over toppjobben på skolen ved kommunegrensa. Han startet opp i rektorstillingen i mai.

Som RB tidligere har omtalt, har Godager Tveter allerede forlatt jobben på Stavsberg til fordel for jobb som skolefaglig rådgiver i Ringsaker kommune. Assisterende rektor Hanne Kristin Pedersen er konstituert ut skoleåret.

– Stavsberg er en fin skole å være leder ved. Beliggenheten er attraktiv og man har høyt kompetente kolleger. Jeg regner med at det vil være flere gode kandidater, uttalte kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Ringsaker kommune lyste ut den ledige rektorstillingen med søknadsfrist 26. mars. Nå er søkerlisten klar. Den består av fire kvinner:

  • Hanne Kristin Pedersen (44), Ringsaker
  • Gerd Elin Borgen (52), Ringsaker
  • To søkere, begge kvinner, er unntatt offentligheten.

Ønsket oppstart for den nye skolelederen er 1. august.