Det melder Innlandet fylkeskommune i en pressemelding fredag.

Fra mandag 6. desember vil følgende fire veger, alle i Furnes, bli forkjørsveger:

  • Fylkesveg 1736, Jessnesvegen og Vikervegen i Furnes.
  • Fylkesveg 1738, Jessnesvegen og Deglumsvegen i Furnes.
  • Fylkesveg 1744, Frøbergvegen og Gamle Kongsveg i Furnes.
  • Fylkesveg 1746, Jessnesvegen i Furnes (Vikervegen har vikeplikt i krysset mellom fv. 1736 og fv. 1746).

«Bakgrunnen for at disse strekningene blir forkjørsveger er at de har en funksjon som hovedveg i dag» står det i pressemeldingen.

Ved å skilte veger som har en funksjon som hovedveg som forkjørsveg og vikeplikt fra tilstøtende veger, antas det at trafikksikkerheten blir bedre.

«Dette bidrar til at en unngår misforståelser blant trafikantene» skriver fylkeskommunen, som ber trafikantene være ekstra oppmerksomme i den første perioden etter endringene.