Når er nok nok i fjellet?

Appell: Fjellmarsj for friluftsliv ble arrangert i helga.

Appell: Fjellmarsj for friluftsliv ble arrangert i helga. Foto:

Søndag ble "Fjellmarsj for friluftsliv" arrangert på Sjusjøen i regi av Fjellgrensenettverket i Lillehammer, Ringsaker og Øyer.

DEL

Når er nok nok? Er det noen grenser for hytteutbygging? Det er spørsmål som stilles når vi er inne i Friluftslivets uke, skriver Forum for natur og friluftsliv Hedmark i en pressemelding

Turen gikk til Storåsen for å se på utsikten over fjellområdene der de tre kommunene grenser mot hverandre. Målet for turen var å få til samtaler om behovet for å sikre natur- og friluftslivsområder, og få påpekt behovet for en mer helhetlig forvaltning av dette felles fjellområdet. Morten Aas, koordinator for Forum for natur og friluftsliv i Hedmark, innledet med en sterk appell.

- Jeg skal ikke eie svaret på når nok er nok når det gjelder hytteutbygging. Hovedpoenget mitt er at det er det heller ikke forretningsinteressene som skal gjøre. Kommunene må forstå sin forvaltningsrolle, og tydeligere skille forretning og forvaltning, sier en engasjert Aas før han fortsetter.

- Politikerne bør noen ganger ta seg en pause og tenke etter om de forvalter felleskapets ressurser i et langsiktig perspektiv eller om de løper næringsinteressenes ærend i et kortsiktig perspektiv, sier Aas.

Han var tydelig i sin appell på den sterke innflytelsen utbyggingsaktørene har i utvikling og arealdisponeringer i fjellområdene, samtidig som naturverdier, friluftsliv og landbruksinteresser enten settes på sidelinja eller kommer inn bakveien. Han påpeker det demokratiske aspektet i dette, og sier at det ikke er noe særskilt fenomen i regionen Lillehammer, Ringsaker og Øyer.

- I dag er det et stort debattmøte på Valdres folkemuseum om det samme temaet. Jeg både håper og tror at lokalpolitikere og fylkespolitiker ser behovet for en mer helhetlig forvaltning av fjellområdene framover, forteller Aas.

Han opplyser at i tillegg til de politiske partiene som var representert under "Fjellmarsj for friluftsliv" har flere tatt kontakt med ønske om en dialog med fjellgrensenettverket i Lillehammer, Ringsaker og Øyer etter valget, noe han gleder seg til.

- Lillehammer kommune har tatt et gledelig initiativ overfor sine nabokommuner om et interkommunalt plansamarbeid for utviklingen i fjellet. Vi har store forventninger til dette arbeidet, avslutter koordinatoren i Forum for natur og friluftsliv.

Når er nok nok (appell til "Fjellmarsj for friluftsliv" på Sjusjøen 1. september" 

Artikkeltags