I kampens hete er det ikke enkelt å skille fleip fra fakta. I tillegg kan en stille seg spørsmålet – hva ønsket en egentlig å oppnå med regionreformen?

Solberg-regjeringa kalte det en demokratireform, men hadde nok andre intensjoner. Nå har flere hengt seg på den lite omtalte, og opprinnelig egentlige, agendaen til Høyre-regjeringa – nemlig å spare penger, koste hva det koste vil.

Det hevdes at Innlandet allerede har spart 100 millioner kroner på sammenslåingen. På den andre siden sier fylkeskommunedirektøren at innsparingen først vil komme i 2024-2025 og vil være på 60 millioner kroner. Hva er fleip og hva er fakta?

Noen hevder at vi i Innlandet kan spare 60 millioner kroner årlig. Fleip eller fakta?

Sentraladministrasjonen og politisk virksomhet tas i denne perioden ned med 65 millioner kroner som en konsekvens av stordriftsfordelene. Fylkeskommunedirektøren sier Innlandet er underfinansiert med tanke på overføringen av vegadministrasjonen og tilføring av noen ekstra oppgaver. Hva er fleip og hva er fakta?

Den årlige administrative ekstrakostnaden ved å dele opp igjen Innlandet er 60 millioner kroner som igjen vil føre til svakere tjenester hevder noen. De årlige ressurser til tjenester avgjøres av regjerende partiers overføringer, inntektssystemet og politisk styring av fylkeskommunen. Hva er fleip og hva er fakta?

Fylkeshusene trenger ca. 400 millioner kroner til rehabilitering som Innlandet, og fylkeshuset på Lillehammer trenger utvidelse ved en oppløsning, påstås det. Men fylkeshusene hadde jo plass til sine administrasjoner som Hedmark og Oppland. I tillegg hadde begge ekstra plass da. Hva er fleip og hva er fakta?

Demokratiet, tjenestene og distriktene blir styrket ved en sammenslåing av fylker, hevder noen. Underfinansiering, reduksjon i overførte midler og nedlegging av/reduserte tjenester i diskriktene er de faktiske konsekvensene av Solberg-regjeringen sin regionreform.

Hva mener du er fleip eller fakta?

Bruk stemmeretten din!