Gå til sidens hovedinnhold

Flere bør søke yrkesfag!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange 10.-klassinger og andre utdanningssøkende skal i disse dager velge utdanningsprogram i videregående skole. Det viktigste for hver enkelt er å søke utdanning en helst er interessert i og motivert til å gjennomenføre, og som kan bidra til et godt, trygt og meningsfylt liv, med muligheter for både karriere og inntekter.

Er planene på sikt studier ved universitet eller høyskole, så er valget mest sannsynlig gitt med studieforberedende utdanningsprogram. Men for litt over halvparten av alle unge utdanningssøkende til videregående utdanning i Innlandet de senere år, så har yrkesfag vært førstevalget. Og dette er en trend som bør øke, da Innlandets arbeidsliv har stor etterspørsel etter yrkesfaglært arbeidskraft. Framover mot 2035 vil det anslagsvis mangle 7000 fagarbeidere bare i vårt fylke. Det er særlig innen programområdene Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsfag og Mat- og restaurantfag det trengs yrkesfaglært arbeidskraft, men også innen Elektrofag, Teknisk- og industriell produksjon (TIP), Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Naturbruk, Design og tradisjonshåndverk, Service, salg og reiseliv, og Frisør, blomster og interiørdesign er det viktige utdanninger som samfunnet etterspør. Hvert programområde kan inneholde mange ulike muligheter, se udir.no og innlandetfylke.no.

I Innlandet har vi 23 videregående skoler og en fagskole som til sammen har et meget bredt og godt yrkesfaglig tilbud. Det er gode muligheter til yrkesfaglig fordypning og teorifagene er ofte praktisk rettede. Svært mye er lagt til rette for at så mange som mulig skal gjennomføre og bestå videregående utdanning. Alle som er kvalifiserte skal få tilgang på læreplass. Alternativt kan yrkesfaglig kompetanse oppnås gjennom vg3 (videregående 3. år) ved skolen.

Utdanning og kompetanse er nøkkelen til vekst og utvikling, både for den enkelte og for samfunnet generelt. Utdanning er helt nødvendig for å sikre verdiskaping i et arbeidsliv i stadig endring, og for å opprettholde offentlig velferd og tjenestetilbud. Samfunn og næringsliv står foran store endringer og omstillingsbehov i åra framover, og det er nok å nevne utfordringer knyttet til eldrebølge, klima- og miljø, det grønne skiftet osv. Et av grunnspørsmålene er hva vi skal leve av i framtida, og for Innlandet er det pekt ut næringer innenfor landbruk, teknologi, industri og reiseliv. I tillegg skal vi ha et godt offentlig tjenestetilbud og velfungerende infrastruktur som gjør oss til en attraktiv region.

Å være ung og skulle velge utdanning er ikke enkelt, men husk at du har rett til ett omvalg! Velger du yrkesfag og finner ut at du heller vil studere, så er muligheten åpen for å ta påbygg med studiekompetanse, også om du har fullført læretida i bedrift eller kommune. Det er også viktig å tenke «livslang læring», der kompetansepåfyll og utdanning i ulike former og livsfaser er noe som stadig flere benytter seg av, og som behøves i et arbeidsliv i stadig omstilling. Målet må være at så mange som mulig finner en utdanningsretning og etter hvert et yrkesvalg de vil trives med. Mulighetene er store, og vi vil ha DEG som utdanningssøkende med på laget! Lykke til med valg av utdanning!