Arbeid til alle er jobb nummer én, er et godt Arbeiderparti-slagord som er presist for vår politikk for de neste fire årene. For oss har dette alltid vært, og vil alltid være, høyeste prioritet. Grunnen er enkel: en jobb å gå til og en inntekt å leve av, er avgjørende for å få et trygt og godt liv. At vi alle yter etter evne og får etter behov, er grunnsteinen for velferdsstaten.

Nestformann i Hedmark FPU, Anna Johnsen, har tydeligvis verken lest seg særlig opp på Arbeiderpartiets politikk eller satt seg godt inn i situasjonen etter åtte år med høyreregjeringens vanstyre (Ringsaker Blad 18. august). For mens Frp de siste åtte årene har finansiert skattekutt til landets rikeste gjennom smålige kutt i stønadene til de svakeste i samfunnet – en oppskrift på økte forskjeller og et kaldere samfunn – vil vi i Arbeiderpartiet ta Norge i en helt annen retning.

Derfor vil en ny Arbeiderparti-leda regjering ha en betydelig mer aktiv næringspolitikk enn sittende høyreregjering. Fordi vi mener det er vi som fellesskap sitt ansvar å sikre arbeid til alle. Fordi både gründere og etablerte bedrifter klarer seg bedre i tett samarbeid med det offentlige, enn alene. Som Forestia på Braskereidfoss, som med statlig hjelp vil kunne skape 100 nye miljøvennlige arbeidsplasser til Solør og Innlandet.

I motsetning til Frp skal vi skape flere nye arbeidsplasser uten at det går på bekostning av arbeidstakerrettigheter, arbeidsmiljø eller å akseptere utstrakt bruk av midlertidighet og lave stillingsbrøker. Vår politikk er å skape gode fellesskapsløsninger, spille på lag med næringslivet for å skape nye industrieventyr, og sørge for gode, trygge arbeidsplasser for framtida. Det er det Norge trenger. Nå er det vanlige folks tur.