Flere sykehus i Innlandet utsatt for smitte: – Dette håndterer vi

Det er ikke bare ett av sykehusene i Innlandet som har hatt befatning med de totalt seks smittede ansatte og pasientene. Det betyr at enkelte pasienter må omdirigeres fra ett sykehus til et annet.