(Østlendingen) Fra Sundflobrua på Koppang er det tettpakket is i Glomma, rundt 3,5 km nordover. Isen brytes opp sør for brua. – Det er mer åpent på sørsiden nå enn i går kveld, men det er vanskelig å si. Kommunen følger med på situasjonen, sier Grethe Fjellberg i Stor-Elvdal kommunes krisestab til Østlendingen. Hun sier det er vanskelig å forutsi situasjonen, men understreker at kommunen tar de grep som fortløpende kreves.