Det kommer fram i en pressemelding fra Ringsaker kommune fredag.

Årets stolpejakt i Ringsaker er så langt en stor suksess med dobbelt så mange «jegere» som i fjor. Dette har ført til mye turtrafikk rundt om i kommunen. For noen har trafikken derimot blitt vel stor.

- To stolper har dessverre ført til mye uønsket trafikk tett innpå Moelv sykehjem, og Ringsaker Orienteringsklubb har derfor valgt å flytte stolpene bort fra skogen bak sykehjemmet, sier Ingeborg Nordlund, folkehelsekoordinator i Ringsaker, i pressemeldingen.

Stolpe nummer fem er flyttet til et lite hus langs Jensstuvegen, mens stolpe nummer seks er flyttet til et tre ved innkjøring til sykehjemmet (se bilde). Det er satt opp plakat ved stolpe nummer 4 som viser kart hvor stolpene står. I tillegg er kartet på telefonen oppdatert. For dem som bruker brosjyren, må selv tegne den nye plassering.

– Vi ber alle respektere plakaten som er satt opp og holde avstand til sykehjemmet når det jaktes stolper i området, sier Nordlund, og poengterer at dialogen mellom ledelsen ved sykehjemmet og stolpejakten har vært god. Stolpejakten i Ringsaker er et aktivitetstilbud for alle i regi av Ringsaker Orienteringsklubb, og 50 stolper er satt ut ulike steder i kommunen.