Forbud mot gummigranulat - slik påvirker det lokale klubber

Etter alt å dømme er et EU-forbud mot bruk av gummigranulat som innfyll i kunstgrasbaner nært forestående, men et potensielt nytt direktiv vil ikke få umiddelbare konsekvenser for lokale klubber. I Brumunddal har de derimot allerede bestemt seg for miljøvennlig innfyll når underlaget på hovedbana skal skiftes i sommer.