Foreslår å avvikle 28 langtidsplasser på sykehjem i Ringsaker – vil videreføre drift på Sundheimen

Rådmannen foreslår å endre driften på Sundheimen på Helgøya til korttidsplasser for avlasting og observasjon. Samtidig foreslås det å legge ned 28 langtidsplasser på sykehjem