Nærasaken skal opp igjen

Næra: Kristian Kongssund går ventelig ja til båtbrygge, men nei til grillhytte, båthus og badebrygge. Her fra siste befaring. Foto: Ole J. Storsve

Næra: Kristian Kongssund går ventelig ja til båtbrygge, men nei til grillhytte, båthus og badebrygge. Her fra siste befaring. Foto: Ole J. Storsve

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Det blir Næra opp og Næra i mente når planutvalget møtes onsdag. Da kommer nemlig alle de utsatte sakene om bygging ved Næra opp – nok en gang.

DEL

Sist Nærasaken var oppe til behandling, ble den utsatt i påvente av en befaring. Den gjennomførte planutvalget i mai.

Får beholde brygger

Hvorvidt befaringen gjør at politikerne vil endre syn, vil vise seg onsdag. Men det er det lite som tyder på, slik stemningen var under befaringen.

Slik innstillingen fra administrasjonen lød, vil det, dersom politikerne følger tilrådingen, stort sett bli en del brygger som får dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, og da under forutsetning av at de blir gjort allment tilgjengelige.

Litt mer komplekse er de to første Næra-sakene som ble tatt opp til behandling, nemlig søknadene fra Jan Tore og Johannes Hemma.

Ved første gangs behandling fikk Jan Tore Hemma kun dispensasjon for å beholde ei flytebrygge, i tillegg til at en del terrenginngrep ble godkjent. Resten måtte etter vedtaket fjernes.

Johannes Hemma fikk dispensasjon for ei flytebrygge og to uthus. Også her ble det nei til resten av hytter og brygger.

Dette vedtaket ble påklaget fra begge Hemma-gardene.

Klager og nye søknader

Men i tillegg fremmet begge to nye og reviderte søknader.

I samråd med de to søkerne har kommunen satt klagesakene i bero inntil de nye søknadene er behandlet. Og det skjer altså kommende onsdag.

Dette ble begrunnet med at den nye søknaden er vesentlig endret i forhold til den opprinnelige, og at det i større grad er tatt utgangspunkt i kommunens håndtering av tidligere sake ri strandsonen. Dette gjelder begge de to nye søknadene.

Som i alle de andre Nærasakene fastholder fylkesmann og fylkeskommune at kommunen må være restriktiv med dispensasjoner. Det følges oppå av administrasjonen.

Den reviderte søknaden fra Johannes Hemma får positivt svar fra administrasjonen når det gjelder ei båtbrygge, samt brygga og to utedoer ved den tidligere campingplassen på garden. Forutsetningen er at allmennheten får ferdselsrett i strandsonen og på bryggene, og at det skal settes opp skilt om dette ved det som betegnes som badebrygga. Dette blir også understreket av fylkesmannen, som også setter som vilkår at det ikke gjøres ytterligere privatiserende tiltak på eiendommen.

En tredje brygge og et uthus i området får imidlertid et klart nei fra administrasjonen.

Tilbød "byttehandel"

Nils Tore Hemma tilbød i sin reviderte søknad å rive to eksisterende bygg som var oppført før reglene om byggeforbud ble innført langs Næra, mot i stedet å få godkjenning av ei eksisterende hytte og uthus, samt å erstatte et ulovlig bygg og reise ei ny hytte på samme tomt. Øvrige ulovlige tiltak i strandsonen, inkludert campingplass og brygge, ville så bli fjernet.

Men heller ikke her ønsker administrasjonen, med støtte fra regionale myndigheter, å imøtekomme søknaden.

Innstillingen lyder på at Hemma får dispensasjon for å beholde ei båtbrygge, som allmennheten skal ha adgang til, mens resten av søknaden foreslås avslått.

– Dette vil være i tråd med intensjonen om bruk av Næra i friluftssammenheng, og også med utgangspunkt i eldre bryggeanlegg tilknyttet eiendommen, heter det fra administrasjonen.

... og alle de andre

I tillegg til ny behandling av søknadene fra Johannes og Nils Tore Hemma, skal planutvalget også realitetsbehandle de åtte andre søknadene som ble utsatt i påvente av befaring i mai.

Dette er forslagene fra administrasjonen:

Jørn Berge får ja til brygge og nei til uthus.

Jan Erik Bådshaug får ja til båtbrygge og platting, og nei til hytte, uthus, oppstillingsplass for campingvogner og badebrygge.

Kristen Kongssund får ja til båtbrygge, nei til grillhytte, båthus, platting og badebrygge.

Jan Erik Barli får ja til brygge.

Jan Kullbunn får ja til brygge, og nei til hytte og oppstillingsplass for campingvogner.

Bergljot og Kjell Rogne får ja til båtbrygge og båthus, nei til grillhytte og badebrygge.

John A. Hulleberg får ja til båtbrygge, og nei til grillhytte og utedo.

Anna Jesnes og Knut R. Buraas får ja til båtbrygge, garasje, utleiehytte, pumpehus/badstu, badebrygge og båtbrygge, nei til ei badebrygge med utedo og noen andre brygger.

Kari Lier får ja til badebrygge, og både Maren H. Aaberg og John A. Hulleberg får ja til båtbrygger. Endelig får Kristian Brenden nei til oppstillingsplass for campingvogner, en platting og ei badebrygge.

Artikkeltags