Ja til 45 årlig i fire år

Advarsel: Kommunen bør ikke ta imot flere flyktninger enn hva kommunens enheter klarer å følge opp, sier rådmann Jørn Strand.

Advarsel: Kommunen bør ikke ta imot flere flyktninger enn hva kommunens enheter klarer å følge opp, sier rådmann Jørn Strand.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fra neste år sier Ringsaker seg villig til å ta imot 45 flyktninger årlig i en fire-årsperiode. Dette er en økning fra 30 årlig i inneværende periode.

DEL

Onsdag skal omsorgskomiteen behandle saken om økning i bosettingen av flyktninger, en sak formannskapet allerede har behandlet, og som skal endelig avgjøres av kommunestyret 17. juni.

Rådmann Jørn Strand hadde foreslått å øke tallet fra 30 til 40, men la også fram et subsidiært forslag hvor tallet var 45, og det var dette forslaget formannskapet gikk inn for.

Dette innebærer også at rådmannen har fått fullmakt til å kjøpe inn inntil 15 boliger årlig i perioden, øremerket flyktninger.

I 2015 er det ikke aktuelt å øke antallet utover de 30 som allerede er vedtatt.

I utgangspunktet vil kostnadene ved denne økningen dekkes inn ved hjelp av integreringstilskuddet kommunen vil motta, men usikkerhetsmomentet er hvilke kostnader som fortsatt vil løpe når dette tilskuddet stanser etter fem år.

Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet har tidligere bedt kommunen ta imot 86 flyktninger i 2015 og 72 i 2016.

– Kommunen bør ikke ta imot flere flyktninger enn hva våre enheter klarer å følge opp, begrunner rådmann Jørn Strand sitt forslag med.

Kommunen er også positiv til å delta i bosettingen av syriske flyktninger, og forutsetter at staten dekker utgiftene.

Artikkeltags