Første utbetaling fra fylkesmannen. Dette får kommunene

Fylkesmannen i Innlandet har nå gitt første fordeling av ekstra skjønnsmidler til kommunene i Innlandet knyttet til koronautbruddet.