Ringsaker Blad omtalte nylig problemene mange som farter opp og ned fortauet opplever. Grunnen er at fortauet, som befinner seg i en travel handelsgate, er særs ulendt.

Slik har det vært i mange år, uten at det har skjedd noe. Blant annet er det uklart hvem som må ta ansvaret for å gjøre noe med problemet. Er det kommunen, fylkeskommunen eller gårdeierne?

– En gjenganger i årevis

Jon Rusten, kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet, ønsker å få problemet løst og har sendt sine spørsmål til kommunen.

– Undertegnede spurte ved en anledning relativt nylig om status på innsendte klager, og fikk etter undersøkelse til svar at et felt av fortauet var fikset i fjor. Om det er tilfelle så er det ikke lett å oppdage, jeg har selv gått strekningen og «sparket atti» som jeg forstår det heter på dialekt. Denne saken har vært en gjenganger i årevis. Alle skylder på hverandre og ingen tar ansvar. Dersom opplysningene fra Innlandet fylkeskommune stemmer er det gårdeiere som eier fortauet på østsiden av Storgata, skriver han i et brev til kommunen.

– Planlegger en besiktigelse

Samtidig mener Rusten at Ringsaker kommune bør ha et overordnet ansvar for at slike tiltak utføres som en helhet og etter gjeldende lover og forskrifter. Han legger til at det kanskje er infrastruktur i bakken som bør ettersees samtidig?

– Det virker også å være uavklart eierforhold i forhold til hvem som har vedlikehold. Blant annet vintervedlikeholdet med tungt utstyr og at skader som påføres gatelegemet blir gårdeier sitt ansvar og hodebry? Her bør nok gårdeiere av Storgata 107, 109 og 111 ta et felles møte med kommunen og fylkeskommunen og komme til en enighet om ansvar og utførelse. Det bør være unødvendig å si, men det haster, skriver Rusten til kommunen.

I formannskapet onsdag svarte kommunedirektør Jørn Strand opp henvendelsen fra Rusten.

– Det er mange elementer å svare på i denne saken. Det korte svaret er at vi nå planlegger en besiktigelse for å vurdere tilstanden på fortauet. Så tar vi dialog med de ulike parter for å se an hvordan vi skal angripe dette sammen, sa Strand til politikerne i formannskapet onsdag.