Dumpet i naturreservat for å spare 120 kroner

Rolf Egil Østerhagen fortviler over at andre tar seg friheten med å dumpe søppel på eiendommen hans.

Rolf Egil Østerhagen fortviler over at andre tar seg friheten med å dumpe søppel på eiendommen hans.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Rolf Egil Østerhagen opplever flere ganger i året at folk kvitter seg med søppel på eiendommen hans for å spare 120 kroner.

DEL

Torsdag eller fredag, mest sannsynlig etter mørkets frembrudd, har noen vært på ferde langs Brumundelva ovenfor Brumund skole.

Rolf Egil Østerhagen forteller at det ikke er første gang det dumpes søppel langs elva i Faråsvegen.

Naturreservat

Østerhagen fikk beskjed om dumpingen av en forbipasserende på fredag. Noen har satt igjen en gammel sofa, hagemøbler og annet rask. Det var også mye glasskår rundt de hensatte møblene.

– Det er lett tilgjengelig her, øde og lettvint å dumpe, sier Østerhagen.
Åstedet er en vegstubb ved brua over Brumundelva, der det før var et grustak. En skogsbilveg hundre meter lenger opp i de bratte bakkene i Faråsvegen er også et yndet sted for miljøsyndere.

– Vi hadde en gang også en som satte fyr på en bil her nede, forteller Østerhagen.

Det aktuelle området er en del av Torsæter naturreservat, som har vært fredet siden 1988, og dermed er området underlagt strenge regler.
Forskriften om fredning for Torsæter naturreservat sier klart at henleggelse av avfall ikke er tillatt.

Sparte 120 kroner

Ringsaker Blad gikk igjennom avfallet sammen med Østerhagen, og kom frem til at alt utenom sofaen kan leveres gratis hos gjenvinningsstasjonene.

Ifølge sentralbordet hos HIAS ville det kostet 120 kroner å levere den på stasjonen i Brumunddal.

– Jeg rydder stort sett opp selv, har et visst ansvar for det som grunneier, sier Østerhagen, som understreker at det er Fylkesmannen som er øverste forvaltningsorgan for de fleste vernede områder i Norge.

Kan anmeldes

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark understreker at forholdet kan bli vurdert anmeldt.

- Dette var ikke et pent syn, nei, skriver Erica Neby hos Fylkesmannen i en mail til Ringsaker Blad etter å ha sett bildene fra Torsæter naturreservat.

Fylkesmannen er øverste forvaltningsmyndighet for reservatet, og skal følge opp eventuelle overtredelser på verneforskriftene.

Hun har nå underrettet Statens naturoppsyn, som vil dra ut for å vurdere situasjonen.

– Deretter må vi ta en avgjørelse på hvordan vi skal håndtere situasjonen videre, om vi skal anmelde dette til politiet eller ikke, skriver Neby.

Det er dessverre ikke uvanlig at folk kaster søppel i naturen, også i store mengder.

– Det er som oftest vanskelig å finne ut hvem som har dumpet det, skriver Neby, som også påpeker at det er sjelden privatpersoner melder ifra om slik forsøpling.

Artikkeltags