Fra 2021 skal ikke Ringsaker betale tilskudd til trossamfunn - men det taper kommunen penger på

Det er fra 2021 staten som skal håndtere hele ordningen med tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Det fører til at Ringsaker kommune taper penger.