Mange har det tøft for tiden. Hvordan hadde det vært hvis Erna Solberg styrte nå, i den økonomiske unntakssituasjonen landet er i? Med Høyres budsjettalternativ har vi fått et svar.

Høyre gjør vondt verre for dem som sliter mest. De fjerner feriepenger for arbeidsledige, gjeninnfører karensåret for mottakere av arbeidsavklaringspenger og kutter i tannhelsetilbudet for kronikere. Våre felles sykehus får mindre penger, det samme gjelder politiet. Selv om de har lagt inn en økning i barnetrygden (som de har vedtatt at de er imot), øker de prisen for å ha barn i barnehagen. Og kuttene de foreslår for Nav, vil ramme dem som trenger hjelp fra nettopp Nav.

De med store formuer og høye inntekter prioriteres. Eksempelvis vil de med inntekter over 3 mill. kr få 30 000 mindre i skatt med Høyres opplegg enn med regjeringens forslag.

I sum er dette den urettferdige høyrepolitikken som velgerne sa nei til i fjor. Den andre velgerbeskjeden da, var ønsket om bedre distriktspolitikk. Også her bekrefter Høyre, med sitt budsjettalternativ, at de er i utakt med velgerne:

Avgiftene på drivstoff økes, ferjebilletten blir dyrere. Det kuttes i bredbåndsutbygging, i tilskudd til fiskerihavneanlegg, i nettolønnsordningen for norske sjøfolk og i vedlikeholdet av riksveger og jernbane.

Høyre har aldri vært partiet for sosial og geografisk rettferdighet, så dette burde ikke overraske. Men det må være med sjokk og vantro lokale bedrifter ser at Høyre har bløffet dem om strømstøtte. Bortsett fra småbeløp til noen Enøk-tiltak og Merkur-ordningen for nærbutikker på bygda, som regjeringen også prioriterer, foreslås ingenting. I grell kontrast til det Solberg og andre Høyre-politikere har sagt i talløse lokalavisoppslag det siste året.

Grunnrenteskatt for oppdrett og ekstra skattlegging av kraftbransjen, sier partiet i realiteten ja til. Det er verdt å merke seg for dem som har trodd på Høyres protester mot dette i media.

Det Høyre skal ha, er at de anerkjenner regjeringens budskap om den økonomiske situasjonen: Det kan ikke brukes mer oljepenger, om vi skal få kontroll på priser og renter.

Da er det verre med Høyres samarbeidspartner Frp, som foreslår en gigantisk økning i oljepengebruken. Det ville ha sendt renta rett til værs, og er det siste vanlige folk nå trenger.