Fraråder bading i Mjøsparken etter nye prøver

Ringsaker Kommune fraråder bading i Mjøsparken etter nye prøver som viser forhøyede verdier av intestinale entrokokker.

DEL

Vannet i og rundt Mjøsparken har blitt testet jevnlig den siste uka, og prøvene har vist at badevannet har hatt god kvalitet. I dag kom imidlertid resultater på en prøve som viste forhøyede verdier av intestinale entrokokker.

- Vi velger å være føre var, og fraråder bading igjen i påvente av at kontrollprøvene analyseres, sier kommunalsjef Håvard Haug.

Prøvene som er tatt ved utløpet av Båhusbekken viser gode verdier. Det er mulig at det forurensende vannet kan ha kommet som en følge av flommen.

Artikkeltags