Vi i Unge Venstre har lenge kjempet for fritt skolevalg. Fritt skolevalg handler om at hver enkelt elev skal bestemme fritt hvilken skole de skal gå på. Det er elevene, ikke politikerne som skal bestemme over elevens utdanningsløp. Endelig har regjeringen bestemt å gi elevene den friheten de fortjener.

Nærskoleprinsippet gjør slik at det er bostedsadressen – ikke elevens egne ønsker som betyr noe for hvor eleven skal gå på skole. Noen elever kan dermed ikke få de fagene eller utdanningsprogrammene de ønsker, noe som påvirker deres videre studier. Vi mener at elevene selv skal ha makt til å bestemme over sin egen skolehverdag.

Fritt skolevalg flytter makten fra byråkrater og politikerne til elevene selv. Ingen politiker skal legge noen begrensninger for deg og ditt studieløp.

I fylker der fritt skolevalg har blitt tatt i bruk, har dette resultert i at over 85 % av elevene har kommet inn på sitt førstevalg. Venstresiden vil påstå at fritt skolevalg kun er et valg for de flinkeste elevene, men dette resultatet viser at det ikke er slik i det hele tatt.

Vi i Unge Venstre sier ja til fritt skolevalg. Valg av skole skal være opp til elevene selv, ikke de ansatte i fylkeskommunen. Regjeringens beslutning sørger for en langt mer rettferdig ordning for elevene. Makten til å bestemme over egen skolehverdag skal ikke ligge hos politikerne, den skal faktisk ligge hos eleven selv.